Forslag fra stortingsrepresentantene Hans J. Røsjorde, Øystein Hedstrøm og Carl I. Hagen om å foreta en fornyet gjennomgang av konsesjonstildelingen på fergestrekningen Moss-Horten

Dokument nr. 8:39, innst. S. nr. 167 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen, Hans J. Røsjorde, Øystein Hedstrøm Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 29.03.1996 Innst. S. nr. 167 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.03.1996

   Behandlet i Stortinget: 25.04.1996