Forslag fra stortingsrepresentantene Per Skau, Tomas Norvoll og Jon Olav Alstad om å etablere et system for utleie av lærebøker til elever i videregående skole

Dokument nr. 8:40, innst. S. nr. 146 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jon Olav Alstad, Per Skau, Tomas Norvoll Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 07.03.1996 Innst. S. nr. 146 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.03.1996

   Behandlet i Stortinget: 18.04.1996