Forslag fra stortingsrepresentantene Kristin Halvorsen og Børre Rønningen om handlingsprogram for Oslo indre øst

Dokument nr. 8:41, innst. S. nr. 174 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Børre Rønningen, Kristin Halvorsen Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 30.04.1996 Innst. S. nr. 174 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.04.1996

   Behandlet i Stortinget: 13.05.1996