Forslag fra stortingsrepresentant Erling Folkvord om å be Regjeringa utarbeide utkast til lov om at staten skal betale erstatning til dei personane som vart lobotomert på norske sjukehus

Dokument nr. 8:43, innst. S. nr. 181 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erling Folkvord Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 06.05.1996 Innst. S. nr. 181 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.05.1996

   Behandlet i Stortinget: 28.05.1996