Forslag fra stortingsrepresentantene Annelise Høegh, Ansgar Gabrielsen og Oddvar Nilsen om utvidelse av Nytt Rikshospital

Dokument nr. 8:50, innst. S. nr. 189 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ansgar Gabrielsen, Annelise Høegh, Oddvard Nilsen Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 09.05.1996 Innst. S. nr. 189 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.05.1996

   Behandlet i Stortinget: 28.05.1996