Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Simonsen og Fridtjof Frank Gundersen om å be Regjeringen endre forskriften til lov om vern mot tobakkskader, slik at det blir tillatt med røykerom i skoler og barnehager

Dokument nr. 8:51 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fridtjof Frank Gundersen, Jan Simonsen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet