Forslag fra stortingsrepresentant Lars Sponheim om at Stortinget får en redegjørelse om oljevernberedskapen langs kysten i forbindelse med igangsetting av prøveboring i nordlige havområder

Dokument nr. 8:53, innst. S. nr. 158 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Lars Sponheim Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 20.03.1996 Innst. S. nr. 158 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.03.1996

   Behandlet i Stortinget: 29.03.1996