Forslag fra stortingsrepresentantene Ragnhild Queseth Haarstad og Magnus Stangeland om at det må utarbeides strengere regelverk for frakt av olje i norske farvann for å sikre miljøhensyn

Dokument nr. 8:54, innst. S. nr. 240 for 1995-96 Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Magnus Stangeland, Ragnhild Queseth Haarstad Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 06.06.1996 Innst. S. nr. 240 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.1996

   Behandlet i Stortinget: 13.06.1996