Forslag fra stortingsrepresentant Jan Simonsen om at Stortinget ber Regjeringen treffe nødvendige tiltak for å sikre drift av det nåværende Riskatun Bo- og Rehabiliteringssenter som opptreningsinstitusjon for ortopediske pasienter

Dokument nr. 8:55, innst. S. nr. 212 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Simonsen Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 23.05.1996 Innst. S. nr. 212 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.1996

   Behandlet i Stortinget: 28.05.1996