Forslag fra stortingsrepresentant Jan Simonsen om strenge tilleggsstraffer for fanger som rømmer fra fengsler

Dokument nr. 8:65, innst. S. nr. 203 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Simonsen Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 15.05.1996 Innst. S. nr. 203 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.1996

   Behandlet i Stortinget: 28.05.1996