Forslag fra stortingsrepresentantene Gudmund Restad og Tor Nymo om lov om endring i lov av 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring

Dokument nr. 8:64 for 1995-96, innst. O. nr. 80 for 195-96

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Gudmund Restad, Tor Nymo Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 10.06.1996 Innst. O. nr. 80 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.1996

   Behandlet i Odelstinget: 13.06.1996