Årsrapport fra den norske delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling for 1994 og 1995

Dokument nr. 13 (1995-96), Innst. S. nr. 173 (1995-96)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Delegasjoner Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 24.04.1996 Innst. S. nr. 173 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.04.1996

   Behandlet i Stortinget: 23.05.1996