Forslag fra stortingsrepresentant Roy N. Wetterstad om å yte rettferdighet overfor jøder i Norge - erstatning for konfiskerte verdier og krigspensjon

Dokument nr. 8:59, pkt. 2, innst. S. nr. 242 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Roy N. Wetterstad Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 06.06.1996 Innst. S. nr. 242 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.1996

   Behandlet i Stortinget: 17.06.1996