Regjeringsprotokollene for tidsrommet 1. juli - 31. desember 1995

Innst. S. nr. 296 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 21.06.1996 Innst. S. nr. 296 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.06.1996

   Behandlet i Stortinget: 26.09.1996