Samtykke til godtakelse av vedtak om videreutvikling av Schengen-regelverket (forordning (EF) nr. 1160/2005 om direkte søkeadgang i Schengen informasjonssystem for nasjonale myndigheter med ansvar for registrering av kjøretøy)

St.prp. nr. 47 (2005-2006), Innst. S. nr. 187 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 01.06.2006 Innst. S. nr. 187 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling om samtykke til godtakelse av vedtak om videreutvikling av Schengen-regelverket. Endringen innebærer at bilregistreringsmyndighetene får tilgang til å søke i Schengen informasjonssystem på opplysninger som gjelder bortkomne eller ugyldige registreringsbevis og nummerskilt for motorkjøretøyer. Regjeringens forslag ble enstemmig vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 07.06.2006