Forslag fra stortingsrepresentant Erling Folkvord om å sikre norskopplæring for asylsøkere som venter på vedtak

Dokument nr. 8:74, innst. S. nr. 274 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erling Folkvord Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 13.06.1996 Innst. S. nr. 274 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.1996

   Behandlet i Stortinget: 20.06.1996