Lov om endringer i finanslovgivningens regler om etablering i Norge for finansielle tjenesteytere med hovedsete i stat utenfor EØS m.m.

Ot.prp. nr. 45, innst. O. nr. 72, besl. O. nr. 90 for 1995-96, beslutning. O. nr. 90 (1995-96)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 04.06.1996 Innst. O. nr. 72 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.1996

   Behandlet i Odelstinget: 18.06.1996

   Behandlet i Lagtinget: 22.06.1996