Stamvegnettets omfang og økte bevilgninger til NSB Gardermobanen AS

St.prp. nr. 44, innst. S. nr. 223 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 30.05.1996 Innst. S. nr. 223 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.1996

   Behandlet i Stortinget: 10.06.1996