Ombudsmannsnemnda for sivile vernepliktiges innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 2002 - 31. desember 2005

Dokument nr. 6 (2005-2006), Innst. S. nr. 186 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 01.06.2006 Innst. S. nr. 186 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling om Ombudsmannsnemnda for sivile vernepliktiges innberetning om virksomheten i perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2005.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 07.06.2006