Forslag fra stortingsrepresentant Terje Riis-Johansen om å be Regjeringa legge spørsmålet om en eventuell norsk observatørstatus i Schengen-samarbeidet fram for Stortinget som egen sak før observatørstatus inngås

Dokument nr. 8:75 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Terje Riis-Johansen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet