Forslag fra stortingsrepresentant Jan Simonsen om å sikre videre drift ved kompetansesentrene for hørselshemmede i tråd med Stortingets intensjoner

Dokument nr. 8:76, innst. S. nr. 224 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Simonsen Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 30.05.1996 Innst. S. nr. 224 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.1996

   Behandlet i Stortinget: 06.06.1996