Forslag fra stortingsrepresentantene Reidar Johansen og Erik Solheim om å be Regjeringen fremme forslag om endringer i lov om erverv av næringsvirksomhet

Dokument nr. 8:83, innst. S. nr. 230 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erik Solheim, Reidar Johansen Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 04.06.1996 Innst. S. nr. 230 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.1996

   Behandlet i Stortinget: 11.06.1996