Årsmelding fra styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter for budsjettåret 1995

Dokument nr. 9, innst. S. nr. 215 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Interne styrer og utvalg Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 28.05.1996 Innst. S. nr. 215 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.1996

   Behandlet i Stortinget: 04.06.1996