Forelegg for Stortinget av overenskomster med fremmede stater og internasjonale organisasjoner i 1994

Innst. S. nr. 260 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 12.06.1996 Innst. S. nr. 260 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.1996

   Behandlet i Stortinget: 20.06.1996