Avgradering av rapporten fra kommisjonen som ble nedsatt av Stortinget for å granske påstander om ulovlig overvåking av norske borgere ( Lund-rapporten)

Innst. S. nr. 182 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 06.05.1996 Innst. S. nr. 182 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.05.1996

   Behandlet i Stortinget: 08.05.1996