Lov om opphevelse av lov av 14. desember 1973 nr. 57 om kompensasjon for merverdiavgift på matvarer

Ot.prp. nr. 62, innst. O. nr. 83, besl. O. nr. 89 for 1995-96, beslutning. O. nr. 89 (1995-96)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 14.06.1996 Innst. O. nr. 83 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.1996

   Behandlet i Odelstinget: 18.06.1996

   Behandlet i Lagtinget: 22.06.1996