Årsmelding fra styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter for 2005

Dokument nr. 9 (2005-2006), Innst. S. nr. 189 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Interne styrer og utvalg Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 01.06.2006 Innst. S. nr. 189 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet meldingen fra styret for pensjonsordningen hvor det redegjøres for ordningens omfang og utbetalinger. Stortinget hadde intet å bemerke.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2006