Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Hedstrøm og Jan Simonsen om etablering av et nytt fengsel i Østfold fylke

Dokument nr. 8:91, innst. S. nr. 277 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Simonsen, Øystein Hedstrøm Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 14.06.1996 Innst. S. nr. 277 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.1996

   Behandlet i Stortinget: 17.06.1996