Forslag fra stortingsrepresentant Olemic Thommessen på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre oversendt fra Odelstingets møte 29. mai 2006 (jf. Innst. O. nr. 48): Stortinget ber Regjeringen legge frem sak om avvikling av egne regler og eget tilsyn for eierskap i media. Disse oppgaver og funksjoner legges inn under Konkurransetilsynet og konkurranseloven.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet