Endringer av statsbudsjettet 2006 i forbindelse med endring av innførselskvotene for alkohol

St.prp. nr. 67 (2005-2006), Innst. S. nr. 205 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 09.06.2006 Innst. S. nr. 205 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet stortingsproposisjonen om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet våren 2006. Proposisjonen utarbeides og legges frem samtidig med stortingsmeldingen om revidert nasjonalbudsjett, og behandles parallelt med denne. Regjeringens forslag ble vedtatt med en endring: økning av tilskuddet til magasinet "=Oslo" og til liknende tiltak andre steder i landet. I tillegg til dette ble endringene på statsbudsjettet for 2006 som følge av endring av innførselskvotene for alkohol, jf. St.prp. nr. 67 (2005-2006), vedtatt i tråd med Regjeringens forslag.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2006