Endringer i Stortingets forretningsorden

Innst. S. nr. 211 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 23.05.1996 Innst. S. nr. 211 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.1996

   Behandlet i Stortinget: 04.06.1996