Endringer i Stortingets forretningsorden mv. (endret betegnelse på private forslag og endring av Stortingets møtetid mv.)

Innst. S. nr. 230 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 08.06.2006 Innst. S. nr. 230 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt at møtene i Stortinget i regelen skal holdes mellom kl. 10 og kl. 16 på hverdager. Tidsrammen for formiddagsmøtene er dermed utvidet med en time - fra kl 15 til kl 16. Kveldsmøter skal fortsatt starte kl. 18. Stortinget har videre vedtatt å innføre betegnelsen "representantforslag" for selvstendige forslag som fremsettes av stortingsrepresentantene. Slike forslag har til nå vært kalt "private forslag". Forslagene skal fortsatt trykkes som Dokument nr. 8 i Stortingets dokumentserie. Endringene trer i kraft fra 1. oktober 2006.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2006