Ansattes eierskap i Kongsberg Gruppen ASA

St.prp. nr. 74, innst. S. nr. 280 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 14.06.1996 Innst. S. nr. 280 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.1996

   Behandlet i Stortinget: 20.06.1996