Samtykke til å sette i kraft en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken Sør-Afrika til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt, undertegnet i Cape Town den 12. februar 1996

St.prp. nr. 76, innst. S. nr. 254 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 11.06.1996 Innst. S. nr. 254 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.1996

   Behandlet i Stortinget: 21.06.1996