Forslag fra stortingsrepresentantene Gudmund Restad, Per-Kristian Foss, Odd Holten, Lars Sponheim og Stephen Bråthen om salg av aksjer i Den norske Bank

Dokument nr. 8:100 (1995-96)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gudmund Restad, Lars Sponheim, Odd Holten, Per-Kristian Foss, Stephen Bråthen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet