Verksemda til Noregs Kommunalbank i 1994 og 1995

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 04.02.1997 Innst. S. nr. 112 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.02.1997

   Behandlet i Stortinget: 11.02.1997