Forslag fra stortingsrepresentantene Johan J. Jakobsen, Kjellbjørg Lunde, Kjell Magne Bondevik, Carl I. Hagen og Lars Sponheim om å vurdere hensiktsmessigheten i at embets- og tjenestemenn oppnevnes som medlemmer i offentlige utvalg og vurdere en styrking av Stortingets utredningskapasitet

Dokument nr. 8:101 (1995-96)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen, Johan J. Jakobsen, Kjellbjørg Lunde, Kjell Magne Bondevik, Lars Sponheim

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet