Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2004

Innst. S. nr. 26 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 08.11.2006 Innst. S. nr. 26 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget er i henhold til Grunnloven § 75 g forelagt overenskomster inngått med fremmede makter i 2004. Saken ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.11.2006

   Behandlet i Stortinget: 16.11.2006