Ansettelse av Stortingets direktør for en ny åremålsperiode

Innst. S. nr. 281 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 14.06.1996 Innst. S. nr. 281 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.1996

   Behandlet i Stortinget: 21.06.1996