1. Reglement for avgradering av a) møtereferater og innstillinger i saker behandlet for lukkede dører i Stortinget og avdelingene, b) protokoller og referater fra møter i den utvidede utenriks- og konstitusjonskomite; 2) Avgradering av a) saker behandlet for lukkede dører i Stortinget og avdelingene i tiden 1946-1965, b) protokoller og referater fra møter i den utvidede utenriks- og konstitusjonskomite i tiden 1946-1965, c) protokoller og referater fra møter i spesialkomiteen for særlige utenrikspolitiske spørsmål og beredskapssaker 1948-1949

Innst. S. nr. 295 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 13.06.1996 Innst. S. nr. 295 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.1996

   Behandlet i Stortinget: 20.06.1996