Finansministerens redegjørelse om Regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2007

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra finansministeren

Saksgang

  1. Status