Nordisk samarbeid

St.meld. nr. 26 (2005-2006), Innst. S. nr. 11 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 18.10.2006 Innst. S. nr. 11 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.10.2006

   Behandlet i Stortinget: 24.10.2006