Justisministerens redegjørelse om myndighetenes redningsarbeid m.v. i anledning flykatastrofen på Svalbard

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra justisministeren

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet