Beretning for 1995 fra styret for Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord-Amerika

Innst. S. nr. 297 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 05.09.1996 Innst. S. nr. 297 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.09.1996

   Behandlet i Stortinget: 26.09.1996