Departementenes tilskuddsforvaltning

Dokument nr. 3:1 (1994-95), Innst. S. nr. 80 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Regjeringen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 26.01.1995 Innst. S. nr. 80 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.01.1995

   Behandlet i Stortinget: 24.02.1995