Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om at Stortinget skal be Regjeringen oppnevne en granskningskommisjon til å granske og vurdere alle aspekter i forbindelse med justismordet mot Per Kristian Liland

Dokument nr. 8:11 (1994-95), Innst. S. nr. 127 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 06.04.1995 Innst. S. nr. 127 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.04.1995

   Behandlet i Stortinget: 09.05.1995