Forslag fra stortingsrepresentantene Arild Hiim og Anders C. Sjaastad om innstramning av reglene for samfunnstjeneste

Dokument nr. 8:15 (1994-95), Innst. S. nr. 73 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders C. Sjaastad, Arild Hiim Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 15.12.1994 Innst. S. nr. 73 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Avvist

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.12.1994

   Behandlet i Stortinget: 26.01.1995