Forslag fra stortingsrepresentant Jan Simonsen om opphevelse av lov av 12. juni 1981 nr. 68 om forbud mot profesjonell boksing

Dokument nr. 8:21 (1994-95), Innst. O. nr. 48 (1994-95)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Jan Simonsen Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 11.05.1995 Innst. O. nr. 48 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.1995

   Behandlet i Odelstinget: 19.05.1995