Forslag fra stortingsrepresentant Erna Solberg om å få en konsekvensutredning av endringene i beskatning av diettgodtgjørelse

Dokument nr. 8:33 (1994-95), Innst. S. nr. 112 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erna Solberg Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 23.03.1995 Innst. S. nr. 112 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.03.1995

   Behandlet i Stortinget: 04.05.1995