Virksomheten til NSB AS for perioden 2007-2009

St.meld. nr. 18 (2006-2007), Innst. S. nr. 143 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 08.03.2007 Innst. S. nr. 143 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Med bakgrunn i stortingsmelding fra Regjeringen har Stortinget drøftet virksomheten i NSB AS for perioden 2007-2009. Stortinget har vedtatt å legge meldingen ved protokollen. Formålet med meldingen er å gi Stortinget en orientering om utviklingen i forrige planperiode og om NSBs hovedutfordringer, strategier og planer for de kommende årene. Med basis i dette utformes politikken for eierstyringen av selskapet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.03.2007

   Behandlet i Stortinget: 29.03.2007